Styrelsen 2024


Claes-Peter Davidsson, Växjö ordf  0708-49 11 00 

claespeter49@gmail.com

Conny Andersson, 070-560 52 88

connyandersson34@gmail.com

Gunilla Hansson, Växjö,  0705-35 49 26

482Hansson@telia.com

Rose-Mari Sjöström, Vislanda, 070-980 24 04

kattvik.dunderhyttan@gmail.com


Gunilla Norberg, Växjö 070-696 82 13


gunilla.norberg@gmail.com


Mikael Martinsson, Växjö 072-151 22 25


marthinsson@hotmail.se