Välkommen till Posten Seniorer Kronoberg

POSTEN SENIORER KRONOBERG har som sitt syfte att hålla postandan levande även efter    pensioneringen men att även kunna träffas ock prata om gemensamma minnen under gemytlig samvaro vid t.ex. musik-teaterbesök, utflykter och studiebesök m.m

Du kan bli medlem

  • om du pensionerats från enhet i Postkoncernen oavsett pensionsålder eller om du har mindre än ett år kvar till din pensionering.
  • om du varit anställd inom Postkoncernen och genom organisationsförändring ställts utanför Postkoncernen.

Inom vår förening kan du också bli medlem om du är anhörig, sambo eller efterlevande till postpensionär.

Medlemsavgiften är 150 kr per år

Ta kontakt med någon av nedanstående för mer information:

Claes-Peter Davidsson, ordförande, 0708-49 11 00, claespeter49@gmail.com

Anitha Jonsson, Ljungby, kassör 070-668 49 39 nitha.jonsson@telia.com