Posten Seniorerna är en rikstäckade organisation med ett antal lokala föreningar. En av dessa är föreningen i Kronoberg.

Du kan bli medlem

  • om du pensionerats från enhet i Postkoncernen oavsett pensionsålder eller om du har mindre än ett år kvar till din pensionering.
  • om du varit anställd inom Postkoncernen och genom organisationsförändring ställts utanför Postkoncernen.

Inom vår förening kan du också bli medlem om du är anhörig, sambo eller efterlevande till postpensionär.

Vill du bli medlem eller vill veta mer om föreningen skriv några rader till: 

Stig-Arne Eklund ordf,  villacerno@telia.com eller någon annan i styrelsen, så hör vi av oss.

Medlemsavgift 150 kr.

Vårt plusgirokonto: 482 87 68-4

Vårt bankgiro: 364-0455

Vi har följande Swish: 123 458 43 63