VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

 

Styrelsen för Posten Seniorerna Kronoberg, får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2020.

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:          Claes-Peter Davidsson.

Kassör:                Anitha Jonsson.

Sekreterare:         Yvonne Ahlqvist

Vice Ordförande:  Conny Andersson

Vice Sekreterare: Elisabeth Ryd-Petersson.

Ledamot:             Olof Petersson.

Suppleant:           Inger Svensson.

Suppleant:           Bertil Andersson.

Revisor:               Lars-Olof Davidsson.

Revisor:               Gunilla Hansson.

Revisorsuppleant: Ulla-Britt Lange

Revisorsuppleant: Ann-Christine Selander.

MEDLEMSANTAL:  136 medlemmar.

Under året har nya medlemmar tillkommit, medlemmar har avlidit och medlemmar har begärt utträde.

Sammanträden: Styrelsen har under året hållit 2 fysiska sammanträde samt 1 telefonmöte. I övrigt har det varit ett flertal telefonkontakter.

Våra aktiviteter har under året samlat 138 deltagare.

Ekonomi: Gällande föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska berättelsen som föreligger på årsmötet.

Inkomsterna till verksamheten får vi från Posten Seniorerna centralt, lotteri vid aktiviteter samt våra medlemmars årsavgifter, vilket är den stora inkomstkällan för vår förening.

 

Aktiviteter 2020

Årsmötet

Vi hade årets årsmöte i Posten Seniorer Kronoberg på Ljungby Arena i Ljungby. 58 medlemmar avnjöt en lunch och därefter underhöll Kånna-kören med en mängd evergreens. Omval av hela styrelsen. Ordförande Claes-Peter informerade om årets aktiviteter samt vädjade till alla att försöka värva flera medlemmar.

Falkenbergsrevyn

Posten Seniorer var i Falkenberg och tittat på revy. Efter en härlig lunch på Villa Littorin i Skrea, fick deltagarna motionera sina skrattmuskler under ca 2 timmar. Efter revyn åkte vi åter till Villa Littorin för kaffe och falla. 38 deltagare var med på denna aktivitet

Örongodis

Vi var 42 postseniorer i Alvesta Folkets Hus och lyssnade på årets upplaga av Örongodis. Anders Nilsson, Emelia Sallhag och Susanne Andrén med orkestern Sega Gubbar bakom sig, bjöd på en njutbar underhållning.                                                                                                                                  

Inställda aktiviteter

Tyvärr blev följande aktiviteter inställda på grund av rådande pandemi.

Trandansen, Hemlig resa, Eksjö Tattoo, Mohedarevyn samt julbordet.

Slutord

Vi har som mest varit ca 250 seniorer i vår förening. Vi har tappat medlemmar under de senaste åren och var vid årsskiftet 136 st. Vi har svårt att få med de ”unga” seniorerna. Styrelsen kommer att kämpa på med medlemsrekryteringen genom brev, mail, sociala medier mm. Men den bästa marknadsföringen är att ni som redan är medlemmar talar om för de som inte är med, vad trevligt och roligt vi har under våra aktiviteter.

Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta för att vi skall ha trevligt på våra aktiviteter. Dock kommer covid-19 pandemin att ställa till det, men med vaccinet kanske det blir normala tider igen.

Med dessa ord lämnar styrelsen över verksamhetsberättelsen och välkomnar alla till det nya året 2021.

 

Claes-Peter Davidsson                      Anitha Jonsson

Olof Pettersson                                Conny Andersson

Yvonne Ahlqvist                               Elisabeth Rydh-Pettersson