Program 2021

Under rådande omständigheter pga coronaviruset har inte styrelsen någon möjlighet att genomföra några aktiviteter.

Vi har dock planerat att besöka Falkenbergsrevyns sommarföreställning. Detta givitvis om det går att genomföra aktivteten.

Årsmötet kommer att hanteras med stöd av den tillfälliga lag som förlängdes i början av december. Information om detta kommer i god tid innan årsmötet.